1 Comment

Tôi nghe mẹ tôi bảo hồi đấy gần nhà có nổi cô đam mê chạy bộ và bơi lội tới ngày đi đẻ có vẻ suôn sẻ lắm không bị gò đau nhiều mà lên bàn đẻ là ra luôn.

Expand full comment