2 Comments

bài này chia sẻ chi tiết quá cô dược sỹ.

Expand full comment
author

nhg vẫn là siêu tóm tắt bà ạ, sau t sẽ làm album chia sẻ kỹ từng tuần nữa

Expand full comment