2 Comments

Thích quá, để dành hy vọng sớm có dịp xài :D. Tôi cũng sắp có quà Tết tặng độc giả đây.

Expand full comment
author

làm đi, tôi cũng đang chờ quà của bà đây =)))

Expand full comment